حمل خرده بار - برای اولین بار

برای اولین بار در خاورمیانه، جابجایی بار نقطه به نقطه در ایران